Przeglądarka EGiB (i.EGiB)

Przeglądarka i.EGiB umożliwia wgląd do danych ewidencji gruntów, budynków i lokali zarówno w części opisowej jak i graficznej w formie mapy ewidencyjnej. Umożliwia również dostęp do rejestru cen i wartości nieruchomości. Ze względu na typ udostępnianych danych jest dostępna wyłącznie dla osób posiadających upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, wydanych przez Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Geodezji.

Przejdź do Przeglądarki i.EGiB