Portal Geodety (i.Kerg)

W dniu 15.11.2021r. wdrożono układ wysokościowy PL-EVEF2007-NH w bazach danych obsługiwanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji

Materiały wydane do zgłoszonych prac geodezyjnych rozpoczętych i niezakończone przed konwersją baz: BDOT500, GESUT, BDSOG do obowiązującego układu PL-EVEF2007-NH, będą aktualizowane przez pracowników ośrodka.

W szczególności dotyczy to plików giv, które utracą oferowaną przez portal i.KERG możliwość automatycznej aktualizacji danymi z ośrodka.

Pliki wydane w dotychczasowym poziomie odniesienia ŁAM tracą możliwość aktualizacji w trybie online od momentu wykonania konwersji produkcyjnej bazy danych w ŁOG.

Pracownicy ośrodka w uzgodnieniu z Wykonawcami prac geodezyjnych przygotują pliki giv w  układzie PL-EVRF2007-NH.

Prace geodezyjne zgłoszone po konwersji bazy realizowane będą w układzie PL-EVRF2007-NH.

Weryfikacja prac geodezyjnych

1.    Prace geodezyjne rozpoczęte przed konwersją bazy i niezakończone Wykonawcy będą mogli złożyć do weryfikacji w ŁOG zarówno w układzie ŁAM lub w układzie PL-EVRF2007-NH po obowiązkowej, jednoznacznej identyfikacji układu zgodnie z zapisami pkt 4.
2.    Złożenie do weryfikacji w ŁOG pracy w układzie ŁAM rozpoczętej przed konwersją bazy  i niezakończonej, będzie możliwe przez 3 miesiące od konwersji bazy w ŁOG i zmiany układu wysokościowego.
3.    Po upływie 3 miesięcy od konwersji bazy i zmiany układu wysokościowego wszystkie prace, niezależnie od daty zgłoszenia należy przekazywać do weryfikacji w ŁOG w układzie współrzędnych PL-EVRF2007-NH.
4.    Wykonawca jest zobowiązany do jednoznacznego określenia przyjętego w składanych materiałach układu wysokościowego. Stosowna informacja musi zostać umieszczona:

a.    w  sprawozdaniu technicznym,
b.    w wykazach współrzędnych
c.    na dokumentach dla Zamawiającego.

======================================================

Aby móc skorzystać z modułu konieczne jest dostarczenie do Łódzkiego Ośrodka Geodezji dwóch egzemplarzy, wypełnionej i podpisanej umowy. Wzór można pobrać klikając na poniższy link. Po podpisaniu umowy przez Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Geodezji, informacje niezbędne do zalogowania zostaną Państwu przesłane na adres email wskazany w umowie.

Przejdź do Portalu Geodety

Osnowa pozioma i wysokościowa

Mapa zawiera warstwy: z osnową poziomą i wysokościową, sekcjami układu "ŁAM" i PUWG2000 oraz użytki gruntowe. Kliknięcie punktu osnowy powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji.

Umowa do pobrania

Regulamin Portalu SIT