Zarządzaj kontem (i.Konto)

Aby móc skorzystać z Portalu SIT konieczna jest rejestracja Użytkownika w module i.Konto. W trakcie procesu rejestracji poza określeniem loginu i hasła Użytkownik może wnioskować o uprawnienia do roli Komornika, Rzeczoznawcy, Projektanta i Geodety. Użytkownik, który posiada konto w Portalu SIT może tylko wystąpić o rozszerzenie uprawnień.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!

 

Masz konto?

Wnioskuj o rozszerzenie uprawnień

Regulamin Portalu SIT