Portal Projektanta (i.Projektant)

Aby móc skorzystać z modułu konieczne jest dostarczenie do Łódzkiego Ośrodka Geodezji dwóch egzemplarzy, wypełnionej i podpisanej umowy. Wzór można pobrać klikając na poniższy link. Po podpisaniu umowy przez Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Geodezji, informacje niezbędne do zalogowania zostaną Państwu przesłane na adres email wskazany w umowie.

UWAGA:

  • Przy składaniu nowego wniosku należy w module i.Projektant załączyć zeskanowaną dokumentację projektową, a następnie oryginały tej dokumentacji w formie papierowej dostarczyć do Łódzkiego Ośrodka Geodezji.
  • W nowym wniosku o koordynację pole "Mapy do celów projektowych" należy uzupełnić numerem przepisanym z pieczątki z pozycji "Identyfikator ewidencyjny zasobu - operatu technicznego".
    Przykład:

    P.106102 9.2018.1394Przejdź do Portalu Projektanta

Umowa do pobrania

Regulamin Portalu SIT