Portal Rzeczoznawcy (i.Rzeczoznawca)

Aby móc skorzystać z modułu konieczne jest dostarczenie do Łódzkiego Ośrodka Geodezji dwóch egzemplarzy, wypełnionej i podpisanej umowy. Wzór można pobrać klikając na poniższy link. Po podpisaniu umowy przez Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Geodezji, informacje niezbędne do zalogowania zostaną Państwu przesłane na adres email wskazany w umowie.

Przejdź do Portalu Rzeczoznawcy

Umowa do pobrania

Regulamin Portalu SIT

UWAGA:
przypominamy, że wybranie w trakcie filtrowania danych z Rejestru Cen Nieruchomości
opcji NOWE ZAPYTANIE czy KOLEJNE WYSZUKIWANIE będzie skutkować wygenerowaniem scalonego pliku raportu zawierającego wszystkie wyniki wyszukiwania na jednym arkuszu. Konieczne więc będzie samodzielne filtrowanie uzyskanego zestawienia. Ponadto będzie wygenerowany jeden Dokument Obliczenia Opłaty wymagający uiszczenia opłaty.
W przypadku braku doświadczenia w samodzielnym filtrowaniu danych sugerujemy generowanie oddzielnych zestawień dla kolejnych zapytań. Zostanie wówczas wygenerowanych odpowiednia ilość wymagających opłacenia Dokumentów Obliczenia Opłaty.