Portal Interesanta
(GEO-INFO i.Wniosek)

 

Poprzez Portal Interesanta można wystąpić o: Wypis z rejestru gruntów, Wypis z rejestru budynków, Wypis z rejestru lokali, Wypis z kartoteki budynków, Wypis z kartoteki lokali, Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych, Uproszczony wypis z rejestru gruntów, Wypis z wykazu działek ewidencyjnych, Kopię mapy zasadniczej, Kopię mapy ewidencji gruntów i budynków. Istnieje również możliwość złożenia wniosku o charakterze ogólnym.

W celu sprawdzenia interesu prawnego Interesanci, którzy składają wniosek o wypis  podlegają weryfikacji w Portalu Interesanta. Uzyskanie dokumentów zawierających dane osobowe wymaga podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego (ePUAP).

W przypadku wystąpienia należności zapłata za materiały musi być realizowana e-przelewem wyłącznie z poziomu Portalu Interesanta w formie płatności „Paybynet”. Koszty prowizji za e-przelew ponosi Interesant wg stawek obowiązujących w chwili korzystania z usługi.

Przejdź do złożenia wniosku

ePUAP – możliwość złożenia wniosku bezpośrednio poprzez platformę ePUAP.

              W tym przypadku sprawa załatwiana będzie z pominięciem tegoż Portalu SIT i zasad w nim obowiązujących.

Regulamin Portalu SIT

Skip to content